En Sıcak Konular

2024-2025 Sezonundan İtibaren Süper Lig'de Yabancı Sayısı 12'ye Düşürülecek

12 Ocak 2024 20:32 tsi
2024-2025 Sezonundan İtibaren Süper Lig'de Yabancı Sayısı 12'ye Düşürülecek Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2024-2025 sezonundan itibaren 5 sezonluk projeksiyonla uygulanacak Süper Lig Oyuncu Uygunluğu detaylarını açıkladı.

2024-2025 Sezonundan İtibaren Süper Lig'de Yabancı Sayısı 12'ye Düşürülecek

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2024-2025 sezonundan itibaren 5 sezonluk projeksiyonla uygulanacak Süper Lig Oyuncu Uygunluğu detaylarını kararlaştırdığı toplantısında aşağıdaki kararları almıştır:

1) 2024-2025 sezonundan itibaren takip eden ilk üç sezonda A Takım listesinde yazılacak yabancı uyruklu futbolcu sayısı 14'ten 12'ye, takip eden sonraki iki sezonda ise 11'e düşürülmüştür. Maç günü listesinde sınırlama olmayacaktır.

2) A Takım listesine yazılacak futbolcu sayısı kulüplerin transfer bütçelerini daha verimli kullanabilmelerini sağlamak amacıyla 30'dan 26'ya düşürülmüştür.

YERLİ AKADEMİLERDEN YETİŞTİRİLEN OYUNCU ZORUNLULUĞU GETİRİLECEK

3) Kulüp A Takım listesine yazılacak A Millî Futbol Takımımızda oynamaya uygun 14 futbolcudan ilk üç sezonda en az 2'sinin, sonraki iki sezonda en az 3'ünün kulüp akademisinden yetiştirilmiş olması zorunluluğu getirilmiştir.

4) Kulüp akademisinden yetişmiş oyunculara ek olarak beş sezonda da A Millî Futbol Takımımızda oynama uygunluğu bulunan 14 futbolcudan en az 5'inin ise yerli akademilerde yetişmiş olması zorunluluğu da getirilmiştir.

YERLİ OYUNCU OYNATANA TEŞVİK VERİLECEK

5) 2024-2025 sezonundan itibaren yabancı uyruklu futbolcu transferlerinden alınacak fon bedellerinin büyük bir bölümü A Millî Futbol Takımımızda oynama uygunluğu bulunan futbolcu oynatan kulüplere Federasyonumuzca "yerli futbolcu teşvik fonu" olarak ödenecektir.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 2024-2025 sezonundan itibaren 5 sezonluk projeksiyonla uygulanacak Süper Lig Oyuncu Uygunluğu kararlarının detayları şöyle: 

SÜPER LİG FUTBOLCU UYGUNLUĞU 

2024 - 2025 Sezonu Birinci Transfer ve Tescil Döneminden itibaren başlamak ve 5 (beş) sezon  uygulanmak üzere aşağıdaki kararlar alınmıştır: 

(1) Kulüpler A Takım Listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunmayan 2024 - 2025, 2025 - 2026 ve 2026 - 2027 sezonlarında en fazla 12 futbolcu, 2027 - 2028 ve 2028 - 2029 sezonlarında ise en fazla 11 futbolcu bulundurmak kaydıyla, yabancı uyruklu futbolcularla sözleşme imzalayabilir ve tescil ettirebilirler.  

(2) 2024 - 2025, 2025 - 2026 ve 2026 - 2027 sezonlarında 12’den, 2027 - 2028, 2028 - 2029 sezonlarında ise 11’den fazla sayıda yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşmesi bulunan Süper Lig Kulüpleri, A Takım Listesine yazılmamış yabancı uyruklu futbolcuları A Takım müsabakalarında oynatamazlar. 

(3)  Kulüpler  birinci fıkrada öngörülen A Takım Listesine yazılan Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunmayan futbolculara ilaveten; 2023 - 2024 Sezonunda Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan ülkelerinin vatandaşı olarak A Takım Listesine yazılan 1 futbolcuyu ve Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunmamakla birlikte Türk Vatandaşlığı veya mavi kart sahibi olarak A Takım Listesine yazdıkları 1 futbolcuyu sözleşme süreleri sonuna kadar müktesep hakları sebebiyle  Madde 2’nin e fıkrası kapsamında A Takım Listesine yazabilirler. Bu futbolcuların  sözleşmelerinin sona ermesi halinde; uzatma, sözleşme yenileme ve diğer kulüplerle  imzalayacakları sözleşmeler A Milli Takımda oynama uygunluğu bulunmayan futbolcu  kapsamında tescil edilecek ve A Takım Listesine bu doğrultuda yazılacaktır. 

(4) Kulüpler, 2024 - 2025 sezonunda 01.01.2004 ve daha sonra doğmuş sezonunda 01.01.2005, 2026 - 2007 sezonunda 01.01.2006, (2025 - 2026  2027 - 2028 sezonunda  01.01.2007,  2028 - 2029 sezonunda 01.01.2008 olarak uygulanacaktır.) Türkiye A Milli Takımında oynama uygunluğu bulunan tescilli profesyonel futbolcularını A Takım Listesine yazma zorunluluğu olmaksızın müsabakalarda oynatabilirler. Bu futbolcuların son 6 ay süreyle kulübüne tescilli olması ve 15 yaşını tamamlamış olmaları kaydı ile profesyonel futbolcu olmaları koşulu aranmaz. 

MADDE 2 - A TAKIM LİSTESİ 

(1) Kulüpler aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde resmi müsabakalara iştirak edecek profesyonel futbolcularının A Takım Listesini Federasyona ibraz etmek zorundadır: 

a) A Takım Listesi en fazla 26 futbolcudan oluşur. 

b) A Takım Listesinde yer alacak en az 14 futbolcunun, Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcu olması zorunludur. Bununla birlikte listeye yazılmasına izin verilen yabancı uyruklu futbolcular dışında A Takım Listesine yazılacak tüm futbolcuların yukarıdaki 1 nci maddenin 3. fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip olması zorunludur. 

Yukarıda belirtilen futbolcular açısından 15 Haziran 2015 tarihinden önce başka ülke A  Milli Futbol Takımlarını tercih etmiş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı futbolcular bakımından Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu şartı aranmaz. 

Türk vatandaşlığına sonradan geçen yabancılar ise, başka ülkelerin A Milli Futbol Takımında oynamamış olmaları kaydı ile vatandaşlığa kabul için yapmış oldukları ilk müracaat tarihinden itibaren beş yıl geçtikten sonra ve Türkiye Genç Milli Takımlarının herhangi bir yaş kategorisinin en az bir resmi müsabakasında oynamış olmaları koşulu ile bu kapsamda listeye yazılabilirler. 

c) Yukarıdaki “b” bendinde bahsi geçen 14 futbolcudan 2024 - 2025,  2025 - 2026 ve 2026 - 2027 Sezonlarında  en az 2’sinin, 2027 - 2028 ve 2028 - 2029 Sezonlarında ise en az 3’ünün  15’inci yaş gününe denk gelen sezon ile 21’inci yaş gününe denk gelen sezonlarda kesintili veya kesintisiz en az 3 sezon veya 36 ay kendi kulübünün akademisinde tescilli olarak yetişmiş olması zorunludur. 

d) Yukarıdaki “b” bendinde bahsi geçen 14 futbolcudan en az 5’inin, 15’inci yaş gününe denk gelen sezon ile 21’inci yaş gününe denk gelen sezonlarda kesintili veya kesintisiz en az 3 sezon veya 36 ay Federasyonumuza kayıtlı diğer kulüplerin akademisinde tescilli olarak yetişmiş olması zorunludur. 

e) Kulüpler,  A Takım Listesine yurt içi veya yurt dışındaki kulüplerde yetişmiş yukarıda belirtilen futbolcular dışında Türkiye A Milli Takımında oynama uygunluğuna sahip  en fazla 7 futbolcu yazabilirler. 

f) Kulüpler A Takım Listesinde en fazla 3 kaleci bulundurabilir. Bu kalecilerden en az ikisinin “b” bendinde belirtilen Türkiye A Milli Takımında oynama uygunluğu bulunan futbolcu olması zorunludur. 

g) Kulübün “b”, “c”, “d” bentlerinde öngörülen kriterlere uygun futbolcuları bildirmemesi durumunda A Takım Listesi, bildirilmeyen futbolcu sayısı kadar eksik oluşturulur; ayrıca ilgili kulüpler hakkında talimatlara aykırılık sebebiyle disiplin işlemi yapılır. 

h) Yukarıda “b”, “c”, “d” ve “e” bentlerinde yer alan futbolculardan, son listelerin TFF’ye ibrazından sonra Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğunu kaybedenler, takip eden ilk transfer ve tescil döneminin başında bu kapsamda oynama uygunluğuna sahip futbolcu statüsünü yitirir. Transfer ve Tescil Dönemleri içerisinde Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğunu kaybeden futbolcular ise derhal listedeki Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcu statüsünden çıkarılırlar. 

MADDE 3 - A TAKIM LİSTESİNİN TFF’YE SUNULMASI 

(1) Kulüpler, ilk resmi müsabakalarından 24 saat öncesine kadar A Takım Listesini TFF’ye ibraz etmek zorundadır. 

(2) A Takım Listesi birinci transfer ve tescil dönemi içerisinde kulübün resmi müsabakalarından 24 saat önce kulüpler tarafından revize edilebilir. 

(3) A Takım Listesinin, ikinci transfer ve tescil dönemine kadar geçerli olacak şekilde, birinci transfer ve tescil döneminin bitimini takip eden üç gün içerisinde TFF’ye ibraz edilmesi zorunludur. 

(4) İkinci Transfer ve Tescil Döneminin başlangıcından itibaren kulüpler A Takım Listelerini kulübün resmi müsabakalarından 24 saat öncesine kadar revize edebilirler. 

(5) İkinci Transfer ve Tescil Döneminin bitimini takip eden üç gün içerisinde sezonun sonuna kadar geçerli olacak A Takım Listesinin TFF’ye ibraz edilmesi zorunludur. 

(6) A Takım Listesine yazılacak olan futbolcuların kulüp adına TFF tarafından tescillerinin yapılmış olması zorunludur. Ancak, uluslararası transferlerde Uluslararası Transfer Sertifikası talep edilmiş olmasına rağmen sertifikası gelmeyen futbolcular A Takım Listesine yazılabilir. 

Bu durum listede kulüp tarafından açıkça belirtilecektir. Bu durumda olan futbolcular TFF tarafından tescil edilmedikçe müsabakalarda oynama uygunluğunu kazanamazlar. Bu futbolcuların tescilinin gerçekleşmemesi halinde revize dönemleri dışında bu futbolcuların yerine başka futbolcuların ilave edilmesine izin verilmez. 

(7) A Takım Listesini süresinde TFF’ye ibraz etmeyen kulüplerin müsabakalara katılmalarına izin verilmez. 

MADDE 4 - MÜSABAKA İSİM LİSTESİ 

(1) Müsabaka İsim Listesi en fazla 21 futbolcudan oluşur. 

(2) Kulüpler, 2024 - 2025 sezonunda ( Aşağıdaki düzenlemede yer alan 01.01.2024 olan doğum tarihi sonraki sezonlarda sırasıyla 01.01/2005, 2006, 2007 ve 2008 olarak güncellenecektir.)  Müsabaka İsim Listesine ; 

a) A Takım Listelerinde yazılı futbolcularını, 

b) A Takım Listesine yazmadıkları 01.01.2004 ve daha sonra doğmuş Türkiye A Milli Takımında oynama uygunluğu bulunmaları koşulu ile,  tescilli profesyonel futbolcuları ile, aynı şartlara sahip son 6 ay süreyle kulübüne tescilli olması ve 15 yaşını tamamlamış olmaları kaydı ile amatör futbolcularını, 

c) 01.01.2004 ve daha sonra doğmuş olmaları koşuluyla 15 yaşından itibaren kesintili veya kesintisiz en az 3 sezon veya 36 ay süreyle kulüpte tescili bulunan Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan ülkelerinin vatandaşı profesyonel futbolcularını,  yazabilirler. 

MADDE 5 - ALT YAPI FONLARI VE TEŞVİK SİSTEMİ 

2024- 2025 Sezonu Birinci Transfer ve Tescil Döneminden itibaren tescili yapılacak Türkiye A Milli Takımında Oynama Uygunluğu bulunmayan futbolcular için kulüplerden Federasyonca daha sonra belirlenecek esaslar çerçevesinde alt yapı fon bedeli alınacaktır.  

Bu fon bedellerinin büyük bir kısmı Federasyonca daha sonra belirlenecek usul ve esaslara göre Türkiye A Milli Takımında oynama uygunluğu bulunan  futbolcu oynatan kulüplere yerli futbolcu teşvik fonu olarak geri ödenecektir.  

Fon bedelleri ve teşvik sistemi daha sonra ilan edilecektir.  
Bu haber 310 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
  Yazarlar

  En Çok Okunan Haberler

  Şirket Haberleri ŞİRKET HABERLERİ


  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  7,308 µs